Žijeme v době, kdy více než polovina obyvatelstva vyspělých zemí má buďto nadváhu nebo je obézní. To zvyšuje riziko nemocí jako je cukrovka druhého typu, srdeční selhání (a to jak akutní tak chronícké), ischemická choroba dolních končetin aj. Proto se vědci dlouhodobě zajímají o způsob jak snížit hmotnost obézních lidí.

Vzhledem k faktu, že málokdo má dostatek vůle k nejúčinnějšímu způsobu hubnutí – dietní opatření, je jednodušší snažit se najít prostředek, díky kterému budou lidé hubnout jako vedlejší efekt. Vždy se začíná nastavením správné diety, ale bohužel v dnešní době ji dodržuje skutečně zanedbatelné množství pacientů.

Několik základních suplementů:

Chitosan

Polysacharid, který se získává extrakcí z exoskeletu korýšů. Což je třeba krab. Je nabízen jako medikament k snižování množství tuku. Existuje množství studií, které potvrzují jeho účinek u lidí s hmotností kolem 20 % nad normu. Na druhou stranu jiné studie tento předpoklad vyvracejí. Má fungovat tak, že v zažívacím traktu snižují množství tuku, které se vstřebá. Na druhé straně je možné, že funguje jen díky svým nežádoucím účinkům jako jsou zácpy a nadýmání. Tyto nepříjemné pocity Vás mohou odradit od další excesivní konzumace jídla.

Chromium picolinate

Chrom je velice důležitý prvek a zároveň kofaktor inzulinu. Zvyšuje inzulinovou aktivitu a mnohé studie se zajímaly o jeho efekt na sacharidový, lipidový a bílkovinný metabolismus. Dle předpokladů by měl zvyšovat čistou svalovou hmotu, snižovat tuk a zvyšovat bazální metabolismus. Efekt byl zaznamenán, nicméně, poměrně malý. Pacienti průměrně zhubli 0,08-0,2 kg/týden, naproti tomu na běžné dietě zhubli 1,5-2,5 kg/týden při BMI mezi 28-33. A přestože je tedy jasně prokázán jeho efekt, tak v klinické praxi se použít nedá. Během používání tohoto přípravku nebyl prokázán žádný nežádoucí účinek.

Chvojník čínský - efedrin

Ephedra sinica je asijská rostlinka, ze které se extrahuje látka zvaná efedrin. Jeho efekt byl testován samostatně a v kombinaci s kofeinem. Bylo prokázáno, že jeho přínos v hubnutí v kombinaci s kofeinem je vysoký a dokonce převyšuje riziko z nežádoucích účinků. Účinek byl prokázán při krátkodobém užívání a byl o 0,9 kg vyšší v porovnání s placebem. Nicméně výskyt nežádoucích účinků se přeci jen nedá zanedbat. Zvyšuje výskyt psychiatrických, gastrointestinálních symptomů, palpitací a poruchy autonomního nervového systému. Proto FDA zavádí přísná regulační opatření na efedrin a suplementy jej obsahující.

Garcinia cambogia

Kyselina hydroxycitronová má údajně snižovat množství tuku pomocí inhibice štěpení enzymů, tvorby mastných kyselin a snížení potřeby příjmu potravy. Bohužel ani u velkých dávek této látky nebyl pozorován lepší efekt než ve skupině užívající placebo. Mezi nežádoucí účinky patří bolesti hlavy, gastrointestinální příznaky, bolesti břicha, dýchací potíže aj.

Glukomannan

Polysacharid získaný z kořene rostliny Amorphophallus konjac neboli zmijovec. Na jeho efekt byla vytvořena jediná studie, která potvrdila signifikantní efekt ve snížení hmotnosti u skupiny užívající glukomannan. Nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky.  Na druhou stranu není jisté, že tato studie není zmanipulovaná.

Guarová guma

Chemicky velice podobná látka glukomannanu, je to vláknina z indické fazole Cyamopsis tetragonolobus. Bylo vytvořeno více než 20 studií, porovnávajících efekt guarové gumy a placeba. Výsledek naší metaanalýzy je takový, že nemá větší efekt. Nežádoucí účinky byly popsány čistě jako gastrointestinální potíže.

Hydroxy-metylbutyrate

Metabolit leucinu, který má mít antikatabolické účinky na inhibici degradace proteinů. Je často užívaný bodybuildery jako podpůrný prostředek změny tělesné kompozice. Přibližně 6 různých typů studií prokázalo různé účinky na tukové zásoby, nicméně u všech se prokázalo zvýšení čisté svalové hmoty. A ani při jedné ze studií se neprokázaly žádné vedlejší účinky.

Plantago psyllium

Rozpustná vláknina získaná ze semínek jitrocele vejčitého – plantago ovata. Neprokázal se naprosto žádný efekt v porovnání s placebem.

Pyruvate

Vytváří se v těle pomocí glykolýzy a jeho suplementace údajně zvyšuje performance a zlepšuje tělesnou kompozici.  Byly provedeny 2 studie - v jedné studii byl značně zvýšen úbytek tuku až o 1,2 kg od počátku studie. Druhá studie naopak přínos pyruvátu naprosto popírá. Pyruvát neměl žádné nežádoucí účinky. Při testech v klinické praxi byl jeho přínos na snižování hmotnosti celkem zanedbatelný.

Yerba maté (Ilex paraguariensis)

Strom rostoucí v Jižní Americe, v kombinaci s guaranou (Paullinia cupana) a damianou (Turnera diffusa) byl testován na pacientech s BMI od 26 do 30. Ilex a paulinia obsahují poměrně velké množství kofeinu a bylo dokázáno pomocí ultrazvuku, že zvyšují čas, po který zůstává trávenina v žaludku. Klinické studie dokázaly, že yerba maté opravdu může mít účinek na snižování tělesné hmotnosti, přičemž se neprojevily žádné nežádoucí účinky.

Yohimbe (Pausinystalia yohimbe)

Vysoký zelený strom původně z Centrální Afriky, je antagonista α-2 receptorů. U pacientů s BMI kolem 28-48 byly provedeny 3 dvojitě zaslepené studie, které přinesly nejasné výsledky. Nežádoucí účinky byly zaznamenány v malé míře.

Salbutamol a Clenbuterol

Léky užívané astmatiky, jsou β2 adrenergními agonisty, liší se rychlost jejich uvolňování. Bylo dokázáno že tyto preparáty mají protektivní účinek na úbytek svalové hmoty, respektive mají účinek anabolický, zvyšující se s věkem. Zároveň snižují množství podkožního tuku. Často jsou tyto látky používány jako prevence ztrát svalové hmoty při vysazení steroidních hormonů v kulturistice. Sportovci tehdy berou excesivní dávky, které se postupně zvyšují, jelikož na ně vzniká tolerance, po zhruba měsíci užívání již svůj účinek ztrácí úplně. Mezi nežádoucí účinky patří tachykardie, tachypnoe, hypokalemie, hyperglykémie, změny ST úseku na EKG, zvyšování troponinu, kreatinkinasy a fosfokinasy, palpitace, bolesti na hrudi a třas.

Trijodthyronine a tetrajodthyronine

Steroidní hormony štítné žlázy, působí přímo v jádru buněk a podílejí se na zvyšování celkové proteosyntézy a vyvolávání pozitivní dusíkové bilance. Velmi vysoké dávky T3 a T4 mají přesně opačný efekt. Asi nikoho nepřekvapí, že zde byl velký efekt při podávání těchto hormonů u obézních žen. Došlo ke ztrátám více než o 10 % z celkového množství podkožního tuku. U těchto žen byla často zaznamenána nedostatečná produkce těchto hormonů.

 

Zdroj

Sari, R., Balci, M. K., Altunbas, H. and Karayalcin, U. (2003), The effect of body weight and weight loss on thyroid volume and function in obese women. Clinical Endocrinology, 59: 258–262. doi:10.1046/j.1365-2265.2003.01836.x

CARTER, William J. a Mary E. LYNCH. Comparison of the effects of salbutamol and clenbuterol on skeletal muscle mass and carcass composition in senescent rats. Metabolism [online]. 1994, 43(9), 1119-1125 [cit. 2017-09-17]. DOI: 10.1016/0026-0495(94)90054-X. ISSN 00260495. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/002604959490054X

SPC Salbutamol – zdroj SUKL

SPC Clenbuterol – zdroj SUKL

H PITTLER, Max a Edzard ERNST. Dietary supplements for body-weight reduction: a systematic review. American Journal for Clinical Nutrition. 2004, 4(79), 529-536.

TROJAN, Stanislav a Stanislav TROJAN, et al. Lékařská fyziologie. 4. vydání. Praha : Grada, 2003. 772 s. ISBN 80-247-0512-5